Emisná kontrola

Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel

prevádzka Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov

TISPO,a.s., IČO: 36 507 571
v platnosti od 6.2.2024

Kód Emisné kontroly pravidelné a zvláštne Cena s DPH 20% v EUR
PLU30 Motorové vozidlá všetkých kategórií do 3,5 tony ( M1, N1) 29,00,- EUR
PLU31 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 38,00,- EUR
PLU32 Kolesové traktory T1, T2, T3, T4, T5 38,00,- EUR
PLU45 Emisné kontroly (M1, N1 do 3,5t) BEZKAT, NKAT, RKAT OBD, LPG, CNG, Hybrid 34,00,- EUR
PLU62 Zvláštna kontrola – skúška emisií 15,00,- EUR
Kód Emisné kontroly opakované   Cena s DPH 20% v EUR
PLU33 Motorové vozidlá všetkých kategórií do 3,5 tony ( M1, N1) 18,00,- EUR
PLU34 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3), autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 31,00,- EUR
PLU35 Kolesové traktory T1, T2, T3, T4, T5 32,00,- EUR
Kód Emisná kontrola administratívna Cena s DPH 20% v EUR
PLU36 Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií 5,00,- EUR
Kód Súvisiace služby Cena s DPH 20% v EUR
PLU38 Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o EK 5,00,- EUR
PLU39 Vystavenie  protokolu o EK, zápis do CIS 5,00,- EUR
PLU40 Opis protokolu o EK 4,00 ,-EUR
PLU41 Emisná kontrola zvláštna 27,00,- EUR

Uvedené ceny sú s DPH

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté.
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: