FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

 

Pri pravidelnej TK/EK treba predložiť
 • Originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
  ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potomoriginál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)
 • Pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla,
  ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia.
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:

 • Doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a
 • Kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.
Povinná výbava
 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča náhradné koleso
 • príručný zdvihák
 • kľúč na matice alebo skrutky
 • autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)