Vážení zákazníci, naša prevádzka je OTVORENÁ.

Vážení zákazníci, naša prevádzka je otvorená aj počas zákazu vychádzania.

Uzatváranie prevádzok sa NEVZŤAHUJE na služby technickej a emisnej kontroly vozidiel.

 

Zverejnené 24.11. 2021

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne11na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020,
d) predajne drogérie,
e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
f) predajne novín a tlačovín,
g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,
l) predajne živých rýb v exteriéri a vianočných stromčekov v exteriéri,
m) prevádzky telekomunikačných operátorov,
n) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
o) práčovne a čistiarne odevov,
p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,

s) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
v) prevádzky kľúčových služieb,
w) zberné dvory

 

Celé uznesenie