Technická kontrola

Cenník za výkon technických kontrol cestných motorových vozidiel

prevádzka Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov

TISPO,a.s., IČO: 36 507 571
v platnosti od 6.2.2024

Kód Technické kontroly pravidelná v plnom rozsahu Cena s DPH 20% v EUR
PLU1 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): 39,00,- EUR
PLU2 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 57,00,- EUR
PLU3 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 57,00,- EUR
PLU55 Technická kontrola zvláštna (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (M1, N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3),prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t (R1, R2, R3, R4) 36,00,- EUR
PLU4 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t (R1, R2, R3, R4) 40,00,- EUR
PLU5 Prípojné vozidlá do 0,75t (O1) 15,00,- EUR
PLU6 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) 26,00,- EUR
PLU7 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) 24,00,- EUR
PLU8 Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) 28,00,- EUR
PLU43 Zvláštna TK 28,00,- EUR
PLU59 Zvláštna TK (historické vozidlá) 42,00,- EUR
PLU60 Zvláštna TK v plnom rozsahu – osobné motorové vozidlá (M1, N1) 39,00,- EUR
PLU61 Zvláštna TK v plnom rozsahu – nákladné vozidlá nad 3,5t (N2, N3, M1, M2, M3) 54,00,- EUR
PLU47 TK Zvláštna – Vozidlo s obmedzenou prevádzkou 54,00,- EUR
PLU48 TK Zvláštna – Vozidlo s obmedzenou prevádzkou mimo STK 200,00,- EUR
PLU57 Zvláštna kontrola – skúška bŕzd osobné vozidlo 10,00,- EUR
PLU58 Zvláštna kontrola – skúška bŕzd nákladné vozidlo 20,00,- EUR
PLU63 Kontrola podvozku 5,00,- EUR
PLU64 LPG/CNG 44,00,- EUR
PLU65 Elektrické 50,00,- EUR
Kód Technické kontroly pravidelná v plnom rozsahu pre JDV (dovezené vozidlá) Cena s DPH 20% v EUR
PLU28 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): 54,00,- EUR
PLU49 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 69,00,- EUR
PLU50 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 69,00,- EUR
PLU51 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) 49,00,- EUR
PLU52 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) 41,00,- EUR
PLU53 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) 39,00,- EUR
PLU54 Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) 43,00,- EUR
Kód Technické kontroly opakované  (opakované na tejto STK) Cena s DPH 20% v EUR
PLU10 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1), LPG, CNG, Elektrické 20,00,- EUR
PLU11 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 29,00,- EUR
PLU12 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 29,00,- EUR
PLU13 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) 30,00,- EUR
PLU14 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) 15,00,- EUR
PLU15 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) 14,00,- EUR
PLU16 Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) 16,00,- EUR
Kód  Technické kontroly opakované  Cena s DPH 20% v EUR
PLU17 Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5t (N1): 39,00,- EUR
PLU18 Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) 54,00,- EUR
PLU19 Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) 54,00,- EUR
PLU20 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75t ( R3, R4) 40,00,- EUR
PLU21 Prípojné vozidlá nad 0,75t (O2) 26,00,- EUR
PLU22 Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) 24,00,- EUR
PLU23 Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45km/h (L4e, L5e, L7e) 28,00,- EUR
PLU66 LPG/CNG 44,00,- EUR
PLU67 Elektrické 50,00,- EUR
Kód  Technické kontroly administratívne Cena s DPH 20% v EUR
PLU24 Všetky kategórie vozidiel 12,00,- EUR
Kód Súvisiace služby Cena s DPH 20% v EUR
PLU26 Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole 5,00,- EUR
PLU27 Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 8,00,- EUR

Čo si treba priniesť?

  • Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
  • Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
  • Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.

Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla: